Breedtesport en topsport onlosmakelijk verbonden

De UCI BMX SUPERCROSS World Cup Papendal, Arnhem 2012 zal meer dan puur een topsportevenement zijn. STAP heeft bij de wereldbeker in 2011 met succes een verbinding gelegd tussen de top- en breedtesport. STAP zal in 2012 deze verbinding versterken, door juist het breedtesportgedeelte op 3 aspecten uit te breiden. Naast het feit dat de doelgroep die wordt bereikt met de side-events tweemaal zo groot zal zijn als in 2011, zal het scholenproject uitgebreid worden met een derde onderdeel: het betrekken van de Gelderse fietscross verenigingen. In Gelderland bevinden zich 11 fietscross verenigingen van de in totaal 50 in Nederland.

Het derde aspect als uitbreiding van het breedtesportgedeelte zal zicht richten op een breder aanbod van sportactiviteiten op het evenemententerrein. Er zullen dus niet alleen bmx gerelateerde activiteiten aangeboden worden, maar bijvoorbeeld ook mountainbike clinics. Tevens zal STAP met de Urban Sport Bond bespreken welke mogelijkheden er zijn voor het evenement op het gebied van urban sport.

Door deze uitbreidingen zal de sportparticipatie nog veel meer en concreter gestimuleerd worden t.o.v. vorig jaar en daardoor zal voornamelijk de bmx sport in de vorm van breedtesport meer aandacht krijgen. De bmx sport is de snelst groeiende discipline binnen de KNWU, zowel qua leden als accommodaties. Hierdoor is bmx na wielrennen de grootste discipline op fietsgebied. Het grote aantal fietscross verenigingen in Gelderland, bmx als opkomende sport en deze wereldbeker met daarbij horende side-events op Papendal in Arnhem, bieden nieuwe mogelijkheden om de jeugd aan het sporten te krijgen.

Voor het scholenproject zal STAP weer samenwerken met de Gelderse Sport Federatie. Doordat het scholenproject 2012 uit 3 onderdelen bestaat, krijgen de leerlingen een compleet sportstimuleringspakket aangeboden. Voorafgaand aan de wereldbeker zal er op de scholen een fietsbehendigheid en fietsveiligheid les plaatsvinden. Naast de bevordering van het fietsgedrag en de -behendigheid zal er kort kennisgemaakt worden met de bmx sport en de wereldbeker. Als tweede onderdeel zal er een breedtesport activiteitendag plaatsvinden op het evenemententerrein van de wereldbeker. Hierbij zullen de leerlingen direct kennis maken met het hoogste niveau van de bmx sport en zelf deelnemen aan verschillende breedtesport activiteiten. In de periode na de wereldbeker zal er een bmx introductieles plaatsvinden op plaatselijke Gelderse fietscross verenigingen. Deze drietrapsraket waarbij de leerlingen kennismaken met de sport, de topsport ervaren en (het belangrijkste) de sport zelf beoefenen, zal zorgen voor een optimale stimulatie van de sportparticipatie.